“”
/implantolog-dr-pawel-fudalej/
Skip to main content

Ekspert w implantologii - dr Paweł Fudalej

Implanty Warszawa gdzie najlepiej ?

Implantolog dr Paweł Fudalej

Gabinet stomatologiczny doktora Pawła Fudaleja od przeszło 20 lat nieprzerwanie leczy pacjentów. Doktor Paweł Fudalej zajmuje się

  • stomatologią zachowawczą
  • stomatologią estetyczną
  • protetyką
  • chirurgią implantologiczną

Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji oferuje najnowocześniejsze metody leczenia.

Ukoronowaniem jego dotychczasowych osiągnięć jest tytuł Master of Oral Implantology. Ten międzynarodowy stopnień naukowy potwierdza osiągnięcie najwyższych standardów w dziedzinie współczesnej implantologii.

Jako jeden z pierwszych Polaków ukończył studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

W swoich badaniach zajmował się oceną stabilności estetyki leczenia implantologicznego u osób młodych.

Dzięki jego zaangażowaniu i nowatorskiemu podejściu praca została zaprezentowana podczas Międzynarodowego Kongresu Implantologicznego "Innovation Jumps in Oral Implantology" we Frankfurcie. Obecnie jej rozszerzona wersja przygotowywana jest do publikacji.

Na co dzień zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami implantologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem implantologii estetycznej.

Dental Clinic Paweł Fudalej daje swoim pacjentom znakomite materiały i bezpieczne techniki zabiegowe oraz służy rzetelną wiedzą. Posiada najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt do rentgenodiagnostyki oraz własne laboratorium protetyczne. 


Tytuł wykładu: Zakończenie wzrostu kości twarzoczaszki a czas implantacji w strefie estetycznej

Implant Masters Poland

Streszczenie wykładu:

Wprowadzenie. Implanty dentystyczne zachowują się tak jak zęby ankylotyczne, tj. nie przystosowują się do przebu- dowującej się kości oraz wzrastających sąsiednich zębów. Z tego powodu winny być stosowane wtedy, kiedy wzrost kości czaszki trzewnej jest ukończony. Niektóre badania wykazują że wzrost kości twarzoczaszki może występować również w okresie dorosłości. Celem tej pracy jest przegląd systematyczny dostępnej literatury pod kątem odnalezienia badań oceniających wzrost kości twarzoczaszki po okresie pokwitania.

Materiał i metody. Bazy artykułów PubMed oraz Embase zostały przeszukane celem odnalezienia badań wzdłuż- nych, w których oceniany był wzrost kości czaszki trzewnej u mężczyzn starszych niż 17 oraz u kobiet starszych niż 16 lat na podstawie bocznych teleradiogramów głowy. Dwóch badaczy przeprowadziło przeszukanie Pubmed oraz Emba- se niezależnie od siebie. Metodologia włączonych badań oceniona została zgodnie z wytycznymi Swedish Council on Technology Assesment in Health Care.

Wyniki. W trakcie poszukiwań znaleziono 14 publikacji. Maksymalny wzrost przedniego odcinka czaszki trzewnej (Na- sion – Menton) u mężczyzn wyniósł 4.3 mm. Ta zmiana wystąpiła w okresie 30 lat (od 17 do 47 roku życia; tzn. 0.14 mm na rok). Maksymalny wzrost odcinka Nasion-Menton u kobiet wyniósł 4.5 mm (0.15 mm na rok). Maksymalny wzrost dolnego odcinka czaszki trzewnej (ANS-Menton) u mężczyzn wyniósł 2.5 mm (0.08 mm na rok). Maksymalny wzrost dolnego odcinka czaszki trzewnej (ANS-Menton) u kobiet wyniósł 3.2 mm (0.1 mm na rok).

Wnioski. wzrost kości czaszki trzewnej u kobiet po 16 oraz mężczyzn po 17 roku życia jest stosunkowo niewielki i może mieć ograniczony wpływ na estetykę uzupełnień protetycznych opartych na implantach; jednakże należy być ostrożnym w wyborze metody leczenia / terminu implantacji przypadkach, gdy planowana jest implantacja u pacjentów z tzw. uśmiechem dziąsłowym oraz u pacjentów posiadających niepełne kontakty okluzyjne pomiędzy zębami żuchwy i szczęki.

Słowa kluczowe: strefa estetyczna, wzrost czaszkowo-twarzowy, implanty śródkostne, przebudowa kości.

Zobacz na Implant Masters Poland